Ontwerp

Ontwerp

Ontwerp

Misschien weet u al hoe uw tuin er zou moeten uitzien qua vormgeving, beplanting, bestrating... Of misschien hebt u nog helemaal geen beeld voor ogen van uw tuin? In beide gevallen kan u beroep doen op onze ideeën en ervaring.

Wij helpen u graag bij het maken van juiste, doordachte keuzes, zowel voor uw beplanting als voor bestrating, afsluiting, verlichting, ...

Ook wanneer je een zwembad of zwemvijver wenst te plaatsen helpen we je de juiste keuzes te maken naar inplanting, technieken, ... toe.

Kennismakingsgesprek

Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek hier op bureel overlopen we uw wensen en noden. Aan de hand van foto’s, catalogi en ons toonpark kunnen we u hier al de lijnen uitzetten waarbinnen het ontwerp zal kaderen. Tijdens dit gesprek vragen wij ook enkele foto’s van de huidige toestand en het inplantingsplan van uw woning mee te brengen.

Schetsontwerpen

Dit resulteert in een (aantal) voorontwerp(en) die we bij een volgend bezoek terug grondig bespreken. U kiest dan samen met ons de hoekjes / delen van de ontwerpen die u in orde vindt. Ik probeer die in 1 schets te gieten om zo tot een definitief ontwerp te komen. 

Finaal ontwerp

Eens het voorontwerp en de offerte definitief zijn, wordt een ontwerp en eventueel nog andere plannen getekend zoals een matenplan, een detailplan met vooraanzichten, zijaanzichten en eventueel 3D beelden.

U ontvangt dan ook een offerte voor de eventuele werken.

Het staat u vrij dit plan dan te laten uitvoeren door ons, maar u kunt evengoed zelf aan de slag met het plan en onze hulp inroepen voor de delen die u zelf niet ziet zitten. Alles is mogelijk en bespreekbaar.

Prijs

De prijs voor een ontwerp is afhankelijk van de grootte van de tuin, de complexiteit van het ontwerp en welke plannen u wenst. 

Wij proberen onze ontwerpen zeer betaalbaar te houden omdat het uiteindelijk uw tuin is die telt, niet dat papiertje. Hou rekening met een bedrag tussen de 250 en 450€.

Wanneer de werken door ons uitgevoerd worden is het ontwerp volledig gratis.