Grondwerken

Rioleringswerken

Eigen vervoer

Nivellering

Van grondwerken tot afwerking

In het kader van onze totaalprojecten hebben we van bij onze start bewust geïnvesteerd in machines om uw opdrachten zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren, van grondwerk tot uiteindelijke afwerking. In onze projecten voorzien wij dus zelf de nodige grondwerken:

Algemeen grondwerk

- Nivelleringen & spitwerk

- Leveren van teelaarde, grind, steenpuin, ...

- Frezen en zaaiklaar leggen met rotorkopeg

- Uitgraven van opritten, terrassen, (zwem)vijvers en zwembaden

- Plaatsen drainage- en wachtbuizen

- Uitgraven van boomwortels

- Uitwerken niveauverschillen door plaatsen van grondkeringen (L-elementen en pallisades)

- Tuinberegening

 

Rioleringswerken

- Aansluiten van afwateringsgootjes

- Plaatsen van bijkomende inspectieputjes waarlangs u uw buizen kunt reinigen

- Volledige vervanging van alle buizen onder uw oprit, terras of tuin

- Plaatsen van bezinkputten als er geen aansluiting kan gemaakt worden (vb regenwater bijgebouw, terras)

- Plaatsen van regenwaterputten

- Scheiden van afval- en regenwater (nieuwe reglementering) 

Containers

Wij beschikken over de nodige containers en vrachtwagens om zelf in te staan voor alle aan- en afvoer tijdens onze projecten. 

Onze klanten kunnen ervoor kiezen bepaalde voorbereidende werken zelf uit te voeren en kunnen dan op onze beroep doen om een container te plaatsen. 

Vraag vrijblijvend meer informatie.