Niveauregelaars

Een niveauregeling zorgt ervoor dat het waterpeil van uw zwembad altijd op hetzelfde niveau blijft. Nu is het zo dat na een backwash er water verlies is, of dat er op warme dagen water verdampt. Hierdoor daalt het waterpeil en moet u dit, vaak met de tuinslang, bijvullen. Met een niveauregeling is dit verleden tijd. De regelaar zal automatisch het zwembad bijvullen wanneer deze merkt dat het niveau is gezakt. 

Heeft u vragen over een niveau regelaar, neem dan zeker contact met ons op.