Vergunning nodig voor verharding of zwembad?

Tips & Tricks -

Vergunning nodig voor verharding of zwembad?

Voor het aanleggen van verharde constructies in de tuin heeft u in principe een omgevingsvergunning nodig voor stedenbouwkundige handelingen. Dankzij de vrijstellingsregeling komt u ook zonder vergunning al een heel eind.

De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden.  Ze kan dat op basis van lokale wetgeving, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP).  Neem contact op de gemeente als u werken wil uitvoeren en zeker wil zijn of u daarvoor een vergunning nodig heeft,  of een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn vergunning.  Het is immers de gemeente die de definitieve beslissing neemt. 

Algemene regels over vrijstelling en melding op Vlaams niveau.

De strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar de woning kunnen vrijgesteld zijn van vergunning. Parkeerplaatsen in de voortuin vallen hier niet onder. Wel de toegang tot de voordeur (richtbreedte maximaal 1,5 meter) en de garage (richtbreedte maximaal 3 meter).


De aanleg van een niet–overdekte constructie (siervijver, terras, zwembad, …) kan vrijgesteld zijn van vergunning tot maximaal 80 vierkante meter per goed in zijtuin en achtertuin. Reeds bestaande niet-overdekte constructies zoals terrassen, siervijvers, zwembaden of zonnepanelen moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte. Strikt noodzakelijke toegangen en opritten worden niet meegeteld bij deze maximale oppervlakte.

De vrijstelling kan enkel gelden voor constructies die: 

  • geen bouwvolume hebben 
  • niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komen
  • 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven 
  • minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn
  • niet in een kwetsbaar gebied liggen

Een voorbeeld:
De familie Wastyn droomt al jaren van een zwembad in de tuin. Momenteel hebben ze al een kleine siervijver van 15m² en een terras van 20 m². Hun plannen hebben betrekking op het aanleggen van een zwembad van 45m². Vermits 15 + 20 + 45 gelijk is aan 80 kunnen ze het zwembad aanleggen zonder vergunning.

Let op: een vrijstelling is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de pdf bestandchecklist (47 kB). Doe navraag bij uw gemeente.

MELDING

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

 

Bron: omgevingsloket Vlaanderen