“18 jaar gebouwd aan stevig fundament”

Bedrijfsnieuws, In de media -

“18 jaar gebouwd aan stevig fundament”

Sinds 2005 ben ik gepassioneerd bezig met ondernemen in de boeiende wereld van de tuin- en zwembadsector. Vanaf dag 1 wou ik meer dan alleen het aanleggen van tuinen; ik wou functionele, doordachte leefomgevingen creëren waar de klant ontspanning vindt en kan genieten met het gezin.

Het moest verder gaan dan enkel het leveren van standaard tuinen en zwembaden. Het draaide om het begrijpen van de unieke behoeften en wensen van elke klant en die proberen vertalen naar een maatwerkoplossing. De focus op totaalprojecten en geïntegreerde aanpak is dan ook sinds de start hét kernaspect van ons bedrijf, gevold door waarden als eerlijkheid, openheid en kwaliteit. We proberen de klant volledig te ontzorgen door ze 1 aanspreekpunt te bieden, vanaf de eventuele bouwvergunning tot de uiteindelijke oplevering. Daarom heb ik er sinds het begin dan ook voor gekozen te investeren in eigen machines en mensen.

Vooral mensen, want ik hou vast aan het principe dat succes niet alleen wordt gemeten aan financiële resultaten, of de projecten die je uitvoert, maar ook en vooral aan de impact die we als bedrijf hebben op onze omgeving en de gemeenschap. Ik geloof sterk in het creëren van waarde op de lange termijn, niet alleen voor mijn bankrekening, maar ook en vooral voor onze medewerkers, klanten en zelfs de samenleving als geheel.

  Ondernemer voor de klas  

Visie 2025

Uiteindelijk, in 2020, na jaren vallen en opstaan, en een aanzienlijke investering in tijd en middelen, werd het duidelijk dat het moment was aangebroken om een allesomvattend globaal plan voor de toekomst te ontwikkelen. Ik moest mijn visie bijstellen, ik moest beseffen dat mentale rust en groeien voor mij onmogelijk was in de huidige structuur. Dat werd mijn fameuze “VISIE 2025”, waarin ik op 5 jaar alles op punt wou stellen. Structuur, workflow, communicatie, inrichting, werkmateriaal, … alles moest en zou herbekeken worden. De uitdagingen en leermomenten die zich in het verleden voordeden, nam ik mee als waardevolle lessen, die nog maar eens het belang onderstreepten van een gestructureerde en vooruitstrevende aanpak. VISIE 2025 moet fungeren als een kompas dat mij de nodige richting geeft, gebaseerd op een grondige analyse van interne capaciteiten en externe kansen. VISIE 2025 moet het potentieel voor groei en duurzaam succes maximaliseren in de komende 20 jaar.

Bedrijfsstructuur om groei te kunnen garanderen

In de loop der jaren groeide het bedrijf en het personeelsbestand. Traag maar gestaag, om onze solide basis te bewaken. Het opzetten van een doordachte bedrijfsstructuur was daarom één van de volgende noodzakelijke stappen om groei en duurzaam succes op de lange termijn te kunnen garanderen. Het was essentieel om helderheid te verschaffen in de organisatorische hiërarchie, taken en verantwoordelijkheden. Samenwerking en vooral communicatie moesten efficiënter. Op die manier kunnen we ons gemakkelijker aanpassen aan veranderende marktomstandigheden, nieuwe ontwikkelingen en concurrentiedruk. Deze gestructureerde aanpak zorgt niet alleen voor een soepelere dagelijkse gang van zaken, maar draagt ook bij aan het aantrekken en behouden van talent, omdat medewerkers duidelijkheid hebben over hun rollen en verantwoordelijkheden.

Want net die medewerkers vormen de ruggengraat van ons succes. We hebben een cultuur van samenwerking, wederzijds respect en openheid gecreëerd, waardoor talent gedijt en collegialiteit wordt aangemoedigd. Het is mijn overtuiging dat een succesvol bedrijf kan gemeten worden aan de mate waarin het zijn teamleden inspireert en ondersteunt in hun persoonlijke en professionele groei, en niet alleen aan zijn winstcijfers. Door de jaren heen hebben we, met vallen en opstaan, een hecht team van professionals opgebouwd die dezelfde passie delen, die staan voor het bedrijf. Samen streven we er elke dag naar de verwachtingen van onze klanten te overtreffen.

    

Digitalisering in ruil voor mentale rust

Een andere, tevens noodzakelijke stap, was verder digitaliseren. De overgang van papieren werkbonnen naar digitale werkbonnen moest zorgen voor een evolutie in onze operationele efficiëntie en communicatie. Ik heb de bestaande workflow kritisch bekeken, waarbij de beperkingen van het gebruik van papieren documenten zichtbaar werden. Digitalisering biedt niet alleen een aanzienlijke vermindering van papiergebruik en milieubelasting, maar opent ook de deur naar een nauwkeurigere registratie en analyse van gegevens.

De implementatie van deze digitale werkbonnen ging hand in hand met het integreren van een volledig ERP-systeem. Moeilijk voor mij, want ik werk al 18 jaar op dezelfde manier, mijn manier, de “goede” manier. Onze offertes zouden er anders gaan uitzien, facturatie zou anders verlopen, maar zou dat dan per definitie slechter zijn? Eén systeem dat fungeert als geïntegreerde hub voor verschillende bedrijfsprocessen, waaronder boekhouding, projectbeheer en klantrelaties, misschien moest dat nu misschien eens gaan veranderen. Er ontstaat nu, stap voor stap, een verbeterde informatiestroom tussen verschillende medewerkers, wat leidt tot een verbeterde communicatie, een verhoogde operationele efficiëntie én real-time inzichten. Deze laatsten zorgen ervoor dat het voor mij overzichtelijk wordt en gemakkelijk bij te sturen is waar nodig: mentale rust dus.  

Duurzaamheid

Een derde aspect van onze VISIE 2025 is gaan nadenken over duurzaamheid en milieubewustzijn. Naast de digitalisering streven we ernaar om materialen te gebruiken die het milieu respecteren en om oplossingen te bieden die de ecologische impact minimaliseren, denk bijvoorbeeld aan niet invasieve planten, aan waterdoorlaatbare verhardingen, gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen,... Op deze manier willen we niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst bijdragen aan het behoud van onze planeet.

Vennootschap

De laatste en weloverwogen stap in ons evoluerend bedrijfsproces was de oprichting van een vennootschap, na 18 jaar van bedrijfsvoering als eenmanszaak. Gedurende deze periode hebben we niet alleen mooie projecten uitgevoerd, relaties opgebouwd, maar ook zoals reeds gezegd een toegewijd team van 14 medewerkers opgebouwd. De overgang naar een vennootschapsstructuur werd essentieel om de groei en stabiliteit van het bedrijf op de lange termijn te waarborgen. Deze stap biedt niet alleen meer flexibiliteit en mogelijkheden voor financiële planning, maar ook een solide juridisch kader dat de belangen van alle betrokken partijen beschermt.

De oprichting van “Ken De Vos BV” op 1/1/2024 weerspiegelt niet alleen onze evolutie als bedrijf, maar toont ook de ambitie om onze impact op de markt te vergroten en duurzaam succes te waarborgen in een steeds veranderende zakelijke omgeving. Het getuigt van onze voortdurende toewijding aan professionele groei en het creëren van een solide basis voor de toekomst.

    

Terugblik

In de loop der jaren hebben we ons bedrijf zien groeien en veranderen. Mijn visie heeft me vanaf dag 1 geleid bij het nemen van beslissingen en het aangaan van partnerschappen. Ik heb voortdurend geïnvesteerd in mensen, innovatie en digitalisering, niet alleen om concurrerend te blijven, maar ook om bij te dragen aan positieve veranderingen in de wereld om ons heen. Of het nu gaat om familiaal personeelsbeleid, het verminderen van ecologische voetafdruk of het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven, ik heb voortdurend gestreefd naar een bedrijfsvoering die in lijn is met mijn diepgewortelde waarden, met de nodige veerkracht, maar steeds vastberaden.

Ondertussen is Ken De Vos Tuin & Zwembad uitgegroeid tot een gevestigde naam in de tuin- en zwembadwereld, die bekend staat om zijn focus op totaalprojecten en een rotsvaste toewijding aan kwaliteit, service en klanttevredenheid.

Terugkijkend op deze periode van ondernemen ben ik trots op wat we als team hebben bereikt en gemotiveerd om mijn visie verder te ontwikkelen. De komende jaren blijven we in onszelf geloven, zonder naast onze schoenen te lopen. Toewijding, nederigheid en hard werken moeten daarvoor centraal staan. Het is van cruciaal belang om nooit te verslappen in onze inzet, nooit te geloven dat we al zijn waar we moeten zijn. In plaats daarvan moeten we streven naar groei en ontwikkeling, wetende dat elke dag een kans biedt om een beetje beter te worden dan gisteren.

Er zullen ongetwijfeld nieuwe uitdagingen op mijn pad komen, maar met mijn visie als leidraad ben ik vol vertrouwen dat we deze uitdagingen het hoofd kunnen bieden en nog vele jaren van groei en succes tegemoet kunnen zien. We kijken we ernaar uit om nog vele unieke projecten te realiseren.

 

Tot slot wens ik iedereen (medewerkers, klanten, leveranciers, vrienden en familie) te BEDANKEN voor de fijne samenwerking en steun de voorbije jaren, want succes hangt niet alleen af van eigen inspanningen!

Dit is een project van ons allemaal!

- 2005: zelfstandig in bijberoep
- 2007: zelfstandig in hoofdberoep
- 2009: Eerste personeelslid in dienst + huur nieuw magazijn in Belzele
- 2010: erkend plaatser voor verschillende grote merken
- 2012: aankoop bedrijfsgronden en gebouwen
- 2017: Bouw nieuw magazijn met burelen en personeelsvoorzieningen
- 2019: Titel “Innovatief ondernemer Lievegem”
- 2020: Titel “Profi Partner” Niveko zwembaden, eerste 2 bediendes in dienst en opstart VISIE 2025
- 2022: Plaatsing infinity zwembad in Kroatië
- 2023: Verdere digitalisering en 3 extra erkende dealerships
- 2024: Oprichting vennootschap Ken De Vos BV, als blauwdruk voor de toekomst.
- 2025: 20 jarig bestaan… (meer info volgt)

.

#kendevosBV #teamdevos #oneteam #onemission #onevision

“Het als team professioneel creëren van tuin- en zwemdromen, in vertrouwen, met passie en respect voor mens en milieu.”

      

Vragen bij dit artikel? Bel of mail me gerust: 09/377.85.25 of info@kendevos.be