Beperkt open vanaf 6/4

Bedrijfsnieuws, Coronavirus -

Beperkt open vanaf 6/4

Beste,

Na een volledige sluiting van 3 weken hebben wij beslist om op 6/4 onze werven terug op te starten met beperkt team, zodat we kunnen voldoen aan alle genomen maatregelen.

De voorbije weken heb ik achter gesloten deuren de tijd genomen om intern één en ander te bekijken, zodat ik mijn werknemers zo veilig mogelijk terug aan het werk kan stellen. Dit is en blijft uiteraard mijn prioriteit. Naast de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad heb ik daarom nog een aantal extra maatregelen genomen om hier maximaal op in te zetten. 

Daarnaast heb ik in de periode overleg gehad met verschillende instanties in en buiten onze sector. Daaruit bleek dat ons paritair comité, mits enkele aanpassingen, zonder problemen verder kan. Onderstaand vindt u de maatregelen die ik heb genomen. 

Het feit dat we 3 weken stil lagen en nu slechts op minder dan halve capaciteit werken zal een impact hebben op onze planning. Gezien we ook niet weten hoe lang deze maatregelen gaan aanhouden is het zeer moeilijk op lange termijn te plannen. Ik doe mijn best en zal U als klant op de hoogte houden.

Beste groeten en stay safe allemaal!

Ken De Vos


Laat een reactie achter

Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd