Snoeiwerken

Gazon onderhoud

Openbaar groen

Onderhoud tuinen en bedrijfsterreinen

- Scheren en (vorm)snoeien van hagen, rozen, heesters, … 

- Onderhoudssnoei aan lei- en vormbomen zoals catalpa’s, leilindes, …

- Inkorten / aftoppen van hagen en coniferen

- Rooien van hagen, Vellen van bomen en opruimen van stromschade

- Wegfrezen of uitgraven van boowortels

- Bouwrijp maken van terreinen en opkuis verwilderde zones

- Gazononderhoud: verticuteren, bemesting en onkruidbestrijding

- Klepelmaaien van hoge grassen en maaien van grote oppervlaktes (maaier 170cm)

- Bestrijding van ziektes en plagen op hagen, gazons en in borders (gratis advies expert Indien nodig!)

- Reinigen van terrassen en opritten

Het groenafval kan meegenomen worden of verhakseld worden ter plaatse.

U kunt kiezen voor éénmalig groenonderhoud of meerdere keren per jaar.

Bel mij gerust als u specifieke vragen hebt. Wij nemen graag de tijd om uw tuin eens samen te bekijken.

Openbare besturen

Naar openbare besturen toe hebben wij ons voornamelijk gespecialiseerd in onderstaande werken:

 

- Knotten, kandelaren, snoeien en vellen van bomen, al dan niet met hoogtewerker

- Scheren van beplantingsmassieven en hagen.

- Klepelmaaien van hogere gazons

- Maaien van gazons met of zonder opvang

 

Ook kleine tot middelgrote renovatiewerkzaamheden behoren tot dit pakket.